ข้อความวิ่ง

สีพื้นหลังเป็นสีไข่อ่อน ข้อความวิ่งไปทางซ้าย ความเร็วในการวิ่ง 5 ใช้ขอบเขตครึ่งหน้ากระดาษ
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ